ON.1341.5.2018 Lubichowo, 16.01.2017

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku informuję:
- nie
- nie
- nie
- tak
http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,15016.html

http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,16734.html
- 0
-3
- nie
- nie
- nie
- tak
http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,18532.html
- nie
- nie
- nie dotyczy

Pozdrawiam
Witold Sykutera

Pobierz list