W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej podpisaną podpisem kwalifikowanym (bezpieczny podpis elektroniczny).
Z poważaniem,
Piotr Lachowicz - Sekretarz Gminy Podegrodzie

Załączniki

Pobierz list