Ujazd 2018-01-16

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

- W Gminie Ujazd obowiązuje uchwała w sprawie inicjatywy obywatelskiej- bip.ujazd.pl - akty prawne – uchwały Rady Miejskiej- uchwały kadencji 2010-2014- Sesja VIII z 20.06.2011 roku.
- W gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
- Nie powołano rady oświatowej.
- Jest uchwała w sprawie konsultacji -bip.ujazd.pl - akty prawne-uchwały Rady Miejskiej-uchwały kadencji 2006-2010-sesja z 28.10.2010r.
- Rada Miejska przyjęła uchwały : 2014 – 101
2015 – 78
2016 – 75
- Konsultacji przeprowadzono: 2014 – 1
2015 – 1
2016 – 1
- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
- Nie utworzono gminnej rady seniorów,
- Wyodrębniono w budżecie na 2018 środki na fundusz sołecki, uchwała nr XXX.182.2017 z dnia 27 marca 2017r., link jak wyżej.
- link: bip.ujazd.pl-akty prawne-zarządzenia burmistrza-strona 2-Kadencja 2014-2018 – Zarządzenie nr 0050.212.2017 z dnia 08.06.2017r.
- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Sekretarz Gminy
Roman Więcek.