W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
9.01.2018r., w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pytania. Proszę
o potwierdzenie odbioru wiadomości

--
Z poważaniem
Karin Thomanowski
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100

Załączniki

Pobierz list