Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2017 r. informuję, iż:

- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- nie stworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano w gminie rady oświatowej,

- nie powołano w gminie uchwały dot. Zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami

- liczba przyjętych uchwał w latach 2014-106

Rok 2014 - 29

Rok 2015 - 61

Rok 2016 - 67

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 -2016

3 konsultacje w ramach których odbyło się co najmniej 6 spotkań z
mieszkańcami oraz przeprowadzono 2 ankiety

- Młodzieżowa Rada Gminy działała w gminie przez około 4 lata w roku 2017
nie została utworzona

- Nie utworzono gminnej rady seniorów

Tak wyodrębniono w gminie fundusz sołecki , obowiązująca uchwała: Nr
III/19/2015

http://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61
<http://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1032328>
&p1=szczegoly&p2=1032328

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z wyrazami szacunku,

Ewa Jarosławska-Popielewicz

Podinspektor ds. Promocji Gminy i obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Wisznice

ul. Rynek 35

21-580 Wisznice

tel. 83 378 21 19, 83 378 21 02

faks: 83 378 20 39

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

<http://www.wisznice.pl/> www.wisznice.pl

herb_wisznic

Załączniki

  • image001_RTesDBm.jpg