Your message

To: {{ email }}
Subject: Wniosek w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
Sent: Wed, 13 Apr 2022 07:49:24 -0000

was read on Fri, 15 Apr 2022 07:31:22 +0200