Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Organizacyjny i Kadr
Krzysztof Nowosławski
71 777 71 47

Załączniki

Pobierz list