GMINA GRODZICZNO
Grodziczno, 15.01.2018 r.
GRODZICZNO 17A
13-324 GRODZICZNO

RGF.033.1.2018

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do pisma z dnia 9.01.2017 r. podaje do informacji następujące
pkt. zgodnie z zakresem własnych obowiązków:

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, a jeśli tak to wnosimy o
wskazanie adresu strony BIP

Odp. Tak fundusz sołecki jest wyodrębniony Uchwałą Nr XL/257/2017, poniżej
link do strony:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/
<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&strona=13&typ=
menu&menu=196&id=2918&str=1> &strona=13&typ=menu&menu=196&id=2918&str=1

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych z związku z
realizacją funduszu sołeckiego

Odp. Obowiązująca uchwała w spr. uchwalenia budżetu na rok 2018 załącznik nr
8 znajduje się pod linkiem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/
<http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&strona=13&typ=
menu&menu=196&id=4714&str=1> &strona=13&typ=menu&menu=196&id=4714&str=1

Z poważaniem

Elżbieta Straszewska

Podinspektor

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

tel: 56 47 297 18

Pobierz list