Kolno, dnia 16 stycznia 2018 roku

Sieć Obywatelska

Watchog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że

1. W gminie Kolno nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

3 Nie powołano rady oświatowej

4. W gminie Kolno obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, uchwała Nr XIX/119/16 link
do strony:

http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/aktyprawne/e0887db916ff7d5/kadencja20142018/

W 2014 r – podjęta została 1 uchwała w sprawie dotyczącej zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,

W 2016 r. –podjęta została 1 uchwała w sprawie dotyczącej zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,

Konsultacji zostało przeprowadzonych:

2014 – 1

2015 -1

2016 - 2

- W Gminie Kolno nie utworzono rady seniorów

- W Gminie Kolno został wyodrębniony fundusz sołecki uchwała Nr V/29/15
link do
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/aktyprawne/e0887db916ff7d5/kadencja20142018/

- W Gminie Kolno nie obowiązuje budżet obywatelski

Pobierz list