pytanie 1.

NIE

pytanie 2.

NIE

pytanie 3.

NIE

pytanie 4.

NIE

POZDRAWIAM Tomasz Sikorski

Gmina Choceń