Dziękuję bardzo za informację.
Na jakie konto mamy przelać opłatę?
Z poważaniem,
Marta Jagusztyn

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707