<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazuję następujące informacje:<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- tak , plik w załączniku;<br></p><p>- 2014 - 106; 2015 - 111; 2016 - 90;<br></p><p>- 2014 - 5; 2015 - 3; 2016 - 3;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie, https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Uchwala_nr_XXVI.248.2017.pdf;<br></p><p>- nie ma;<br></p><p>- nie;<br></p><p>- nie ma;<br></p><p>- nie ma.<br></p><p>Z poważaniem Sylwia Pukas inspektor w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Chełm. <br></p></body></html>

Załączniki

Pobierz list