W odpowiedzi na mail z dnia 9 stycznia przesyłam w załączeniu
odpowiedzi.
Kazimierz Gęśla
Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list