W załączeniu przesyłam  odpowiedź dot. wniosku o udostępnienie
informacji publicznej.

Ilona Hertig-Kruszona

Urząd Gminy Granowo

ul.Sportowa 2

62-066 Granowo

Załączniki