Szanowni Państwo!

W dniu 21.02.2022 skierowaliśmy do Państwa wniosek o informację dotyczący zaangażowania władz Lublina w ochronę lasów, który jeszcze później doprecyzowaliśmy w kolejnej wiadomości. W odpowiedzi (pomijając potwierdzenia otrzymania wiadomości) otrzymaliśmy od Państwa wiadomość dnia 7.03.2022 z adresu {{ email }} o temacie Dokument 244600/03/2022/W - "Odp. na udip. dot. gospodarki leśnej", która nie zawierała treści a jedynie dwa załączniki, z których żaden nie był odpowiedzią na wniosek.

Pierwszy z załączników to była klauzla informacyjna (klauzula_informacyjna.odt) a drugi to był podpis kwalifikowany w formacie XAdES (SEK_SekretarzMiastaLublin.xades). Analiza podpisu XAdES sugeruje, że plik z właściwą odpowiedzią na wniosek nazywa się: SEK_SekretarzMiastaLublin.odt. Niestety taki plik, ani żaden inny z odpowiedzią na wniosek, nie został załączony do omawianej wiadomości.

Szukaliśmy również naszego wniosku i ewentualnej odpowiedzi w rejestrze wniosków o informację publiczną w BIP UM Lublin (https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/2022/1,strona.html i następne), jednak nie udało nam się tam nic znaleźć.

W związku z powyższym wnoszę o przesłanie właściwej odpowiedzi na nasz wniosek z dnia 21.02.2022 oraz wyjaśnienia co do (nie?)obecności wniosku w w/w rejestrze na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem,
Marta Jagusztyn
Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707