Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek Państwa o udzielenie informacji:

Pytanie 1.

Gmina nie zgłaszała wniosków dla Planu Urządzania Lasu.

Pytanie 2.

Gmina nie utworzyła małych form ochrony przyrody na obszarach leśnych
zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Pytanie 3.

Nie, Gmina nie udziału w procesie wyznaczania stref High Conservation
Value Forest.

Pytanie 4.

Nie, Gmina nie składała apeli czy wniosków na sposób prowadzenia
gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe.

--
Z poważaniem,

Piotr Gabryś
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
-----------------------------------------
Urząd Gminy w Ryjewie
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
tel. 55 277 42 70 wew. 32
fax. 55 277 43 21
-----------------------------------------

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest poufna i przeznaczona wyłącznie do użytku osób i jednostek,
do których została adresowana. Rozpowszechnianie, rozsyłanie lub kopiowanie tej wiadomości, w tym załączników,
jest zabronione i może być karalne. Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem niniejszej wiadomości, prosimy
o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie nadawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej i usunięcie jej z Państwa komputera.

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo:

jest Administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza je w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań określonych przepisami prawa,
wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@solved.com.pl.
Pełna treść klauzuli informacyjnej oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych
znajdują się na stronie internetowej http://ug.ryjewo.samorzady.pl/informacjeogolne,24_57

--------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy.

Pobierz list