W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9.stycznia
2018 r. odpowiadamy:

Uchwałę dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
podjęto 14 września 2016 r. nr XX/129/16 - BIP Gminy Miejskiej Dynów

Ilość podjętych uchwał przez Radę Miasta ogółem: w 2014 - 73,

2015 - 69,

2016 - 61

Na pozostały pytania odpowiedz negatywna - NIE

Zofia Pantoł
Sekretarz Gminy

e-mail: sekretarz@dynow.pl <mailto:sekretarz@dynow.pl>

Urząd Miejski w Dynowie

ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

tel. 16 6521 093; fax: 16 6521 113

www.dynow.pl <http://www.dynow.pl> ; www.bip.dynow.pl
<http://www.bip.dynow.pl>

Pobierz list