Siec Obywatelska

Watchdog Polska

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej,

Z poważaniem

Ewa Misztal

Insp. ds. Obsługi Rady Miejskiej

Załączniki

Pobierz list