IP.1431.5.2018.EK

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przekazuję poniższe odpowiedzi.

1. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim nie uchwalała trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Nie została powołana w gminie rada oświatowa.

4. W gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Podjęto natomiast uchwałę
dotyczącą konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,19423.htm

5. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim przyjęła następującą liczbę
uchwał:

2014r. - 158 - w tym 123 uchwały RM VI kadencji i 35 uchwał RM VII kadencji

2015r. - 254

2016r. - 207

6. Nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami. Informacje o
konsultacjach z organizacjami zamieszczone są na stronie BIP, podaję link
http://bip.grodzisk.pl/Article/id,614.html .

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy, działa jedynie nieformalna
młodzieżowa grupa konsultacyjna.

8. Tak, utworzono gminną radę seniorów.

9. W budżecie gminy wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki.
Podaję link do uchwały obowiązującej aż do odwołania
http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,23119.html .

10. Zarządzenie w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego

http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,25947.html .

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Koordynator ds. informacji publicznej

Główny Specjalista

Ewa Kania

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. 22 463 46 52

logo

Załączniki

Pobierz list