--
Szanowni Państwo,
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przesyła pismo znak KOI.1410.124.2022.
-----------------------
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Kontroli
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice
www.katowice.uw.gov.pl
e-mail: {{ email }}
e-PUAP: /SUW2/urzad

Załączniki

  • pismo_wyznaczajace_nowy0D0A_termin.pdf
  • pismowyznaczające_nowy_termin.zip