Odpowiadając na pismo z dnia 9 stycznia 2018r.w sprawie udostępnienia
informacji publicznej uprzejmie informuję:
- uchwały podjęte przez Radę Gminy Gniezno w 2014r - 19, w 2015r.- 83, w
2016r. - 105.
- konsultacje z mieszkańcami uchwała Rady Gminy Nr VIII/50 z
25.05.2015r.
- uchwała Rady o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego Nr V/22 z dnia
26.01.2015r.obowiązująca,
- zarządzenie wydane w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
Nr 51/2015 z dnia 21.02.2015r.
Wszystkie materiały są umieszczone na stronie BIP urzędu gminy Gniezno -
www.urzadgminy.gniezno.pl

Pozostałe zapytania nie dotyczą tut.urzędu.
Pozdrawiam
Mirosława Szyda
Biuro Rady Gminy
tel.61 424-57-59

Pobierz list