ZPiOP.1431.5.2018 Jasło, dnia 18 stycznia 2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek dotyczący informacji publicznej – informuję:
1. nie ma takiej uchwały,
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
3. nie powołano w Gminie Jasło rady oświatowej
4. w gminie Jasło nie uchwalono takiej uchwały,
5. w gminie Jasło w roku 2014 (VII kadencja) podjęto 10 uchwał, w 2015 r – 106, a w 2016 r -111 uchwał,
6. nie dotyczy,
7. w gminie Jasło nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
8. w gminie Jasło nie utworzono gminnej rady seniorów,
9. tak uchwała jest dostępna https://gminajaslo.bip.gov.pl/uchwaly-2015/uchwala-nr-v-24-2015-rady-gminy-jaslo-z-dnia-18-marca-2015r.html
10. nie ma takich zarządzeń,
11. w gminie Jasło nie funkcjonuje budżet obywatelski,
12. nie dotyczy,
13. nie dotyczy.

Z up. Wójta
mgr inż. Małgorzata Dubiel
Sekretarz Gminy

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.15726 z 18.01.2018
Informacje: www.gdata.pl

Pobierz list