W dniu 2018-01-12 o 07:51, Urząd Gminy Goworowo pisze:
ad 1.Gmina Goworowo nie dysponuje taką uchwałą
ad. 2. w gminie nie funkcjonuje rada działalności pożytku publicznego
ad. 3. nie powołano rady oświatowej w Gminie,
ad.4. Uchwała Nr XIII/81/04 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Goworowo http://bip.goworowo.pl/?a=4096
ad.5. ilość podjętych uchwał w 2014 r. -17, 2015 r.- 100, 2016 r. - 71
ad.6. 3 konsultacje
ad.7. nie
ad.8. nie
ad.9. tak http://bip.goworowo.pl/?a=2849
ad.10. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu
sołeckiego w podziale na sołectwa jest wykazywana w uchwałach w spawie
zmian w budżecie gminy na dany rok - bip.goworowo.pl - uchwały.
ad. 11. w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
podinsp. ds. obsługi rady gminy
Elżbieta Owczarek

Pobierz list