W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji
publicznej z dnia 9.01.2018 r.

Jacek Masztakowski

Z-ca burmistrza

Załączniki

Pobierz list