Siedlisko, 2018-01-15

O.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
2018-01-09 informuję, że:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
- gminna rada działalności pożytku publicznego nie została utworzona,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z 2011 r. Nr 40, poz. 812;
- liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy: 2014 r. - 56; 2015 r. - 86;
2016 r. - 68;
- liczba przeprowadzonych konsultacji: 2014 r. - 3; 2015 r. - 3; 2016 r.
- 3,
- w gminie utworzono młodzieżową radę gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugsiedlisko/system/obj/470_Uchwala.XXX.207.2014.2014-03-31.pdf
- brak linku do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- brak w gminie budżetu obywatelskiego.

Z poważaniem

Monika Suchocka
Urząd Gminy w Siedlisku

Pobierz list