Dokumenty: WOA.KW.00016.2018
Znak sprawy: WOA.1431.6.2018
Rej. koresp. wych.: RKWe-00013/18
Wysłane przez: Marcin Rzepa
Tel. służbowy: (095) 742 69 55
Miejsce urzędowania: Rynek 1, pok. 301

Urząd Miejski w Międzyrzeczu w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • WOA-1431-6-2018.docx
  • WOA-1431-6-2018-zarzadzenie.pdf
  • WOA-1431-6-2018-zarzadzenie-zal.pdf