Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. udzielam następujących informacji:
- w Gminie Sosnowica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
- nie powołano w gminie rady oświatowej;
- w Gminie Sosnowica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – Uchwała Nr XXXI/180/17 z dnia 3 listopada 2017r.; www.bip.sosnowica.pl; na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 4.12.2017r. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wykreślono z § 4 pkt 3 i z § 10 ust.2 pkt 4.
- w latach 2014-2016 rada podjęła 177 uchwał;
- w latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje społeczne z mieszkańcami;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- w dniu 29 marca 2017 r. uchwała Rady Gminy Sosnowica w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku nie została przyjęta;
- brak zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego;
- w Gminie Sosnowica nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny);
- kwota budżetu obywatelskiego w latach 2014-2016 wynosiła „0”.
Pozdrawiam
Ewa Szymaniak - Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy, Zdrowia, Kultury i Oświaty

Pobierz list