SG.1431.10.2022

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

    W odpowiedzi na złożony wniosek informuję, że wszystkie sesje w tym
roku odbywała się w trybie stacjonarnym.

Materiały sesyjne jak i terminy sesji dostępne są na stronie
bip.sliwice.pl  w zakładce "aktualności".

Posiedzenie komisji nie są transmitowane.

z up. Wójta

Piotr Spica

tel. 523340710
e-mail: gmina@sliwice.pl

<https://sliwice.pl>*Urząd Gminy Śliwice*
ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
tel. (52)3340710
e-mail: gmina@sliwice.pl
www: sliwice.pl

Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
Please take care of the environment - think before you print!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Śliwice. Adres
Korespondencyjny: ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, adres
e-mail: gmina@sliwice.pl, numer telefonu: 523340710. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi zapytań.
Więcej na temat przysługujących praw, w tym informacji na temat
przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej
bip.sliwice.pl.

W dniu 16.05.2022 o 11:08, sprawa-47048@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki