W dniu 2022-05-16 11:08, {{ email }}
napisał(a):
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o
> udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
>
> 1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o
> podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej
> trybu.
> a) Stacjonarnego
30 marca oraz 27 kwietnia 2022r.
> b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o
> każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem
> połączenia zdalnego)
> c) Korespondencyjnego
>
> 2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy
> część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób
> stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?
NIE
>
> 3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed
> każdą z ww. sesji.
NIE PUBLIKUJEMY PROJEKTÓW UCHWAŁ PRZED SESJĄ
>
> 4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków
> porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do
> zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych
> trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał
> zmieniającej/zmieniających.
OBRADY NIE BYŁY PROWADZONE NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od
> razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?
OBRADY NIE BYŁY PROWADZONE NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać
> udział z możliwością zabrania głosu?
OBRADY NIE BYŁY PROWADZONE NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
> - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie,
> opublikowany link itp.
NIE PROWADZIMY OBRAD NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków
> porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby
> mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?
> TAK
> 6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?
NIE
>
> 7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą
> środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna
> możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania
> głosu?
> NIE PROWADZIMY OBRAD NA ODLEGŁOŚĆ
>
> 8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy
> odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość
> odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?
> NIE
> 8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców
> do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?
> NIE DOTYCZY
> 9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych
> dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na
> odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie
> liczby skarg.
> NIE
> Prosimy o odpowiedź na adres
> {{ email }}
>
> Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
> członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
> NIP 5262842872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Z poważaniem
Monika Stróżyk
Sekretariat Urzędu Gminy Radziejów
ul.Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
tel. 54 285 36 86 wew. 0
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -
Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu
poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a
administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt
Gminy Radziejów. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący
sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Radziejów, ul.
Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, e-mail: {{ email }},
telefonicznie: 542853686. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych
osobowych został także powołany inspektor ochrony danych. Jest nim pan
Marek Łochocki. Można się kontaktować pod numerem telefonu 605400273 lub
adresem e-mail {{ email }} Szczegóły na www.ugradziejow.pl