Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Informacja publiczna - sesje zdalne

--
Danuta Sawczuk
Inspektor ds. Organizacyjnych
Urząd Gminy Krotoszyce
tel.: 76 8878421 wew. 14
----------------------
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Krotoszyce reprezentowany przez Wójta Gminy Krotoszyce. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce lub telefonując pod numer: 76 88 78 421.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://krotoszyce.pl/urzad-gminy/rodo

Załączniki