W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku o
udostępnienie informacji, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764późn.
zm.), Wójt Gminy Jakubów w załączeniu przesyła odpowiedź.

--
Z poważaniem:
Hanna Wocial
Wójt Gminy Jakubów

Załączniki

Pobierz list