W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia
16 maja 2022 roku.

Z poważaniem

Magdalena Budzich

--
Magdalena Budzich
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
tel. 56 494 16 29
e-mail radagminy@brodnica.ug.gov.pl

Załączniki