Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesłany dnia
9 stycznia 2018 r. drogą elektroniczną, Urząd Gminy Dębno udziela następujących informacji:

Ad. 1. Nie została podjęta uchwała określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Ad. 2. W Gminie Dębno nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Ad. 3. W Gminie Dębno nie powołano Rady Oświaty. Zadania Rady wypełniane są przez Komisję Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Gminy Dębno.
Ad. 4. Obowiązująca uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami to Uchwała Nr VII/400/2014 z dnia 25 września 2014 r. Link do uchwały: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?a=1896
Ad. 5. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Dębno w latach 2014-2016 to:
• rok 2014 - 123 uchwały,
• rok 2015 - 114 uchwał,
• rok 2016 - 97 uchwał.

Ad. 6. Liczba konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami zgodnie z uchwałą Nr VII/400/2014 z 25 września 2014 r. to:

• rok 2014 - 15 konsultacji,
• rok 2015 - 4 konsultacje,
• rok 2016 - 1 konsultacja.

Ad. 7. W Gminie Dębno nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.
Ad. 8. W Gminie Dębno nie utworzono Gminnej Rady Seniorów.
Ad. 9. W Gminie Dębno wyodrębniono fundusz sołecki. Obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego to Uchwała Nr II/51/2015 z dnia
27 lutego 2015 r.
Link do uchwały: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3916&bar_id=2125
Ad. 10. Fundusz sołecki realizowany jest na podstawie Ustawy o funduszu sołeckim z dnia
21 lutego 2014 r. Dz. U. 2014.301.
Ad. 11. W Gminie Dębno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

z poważaniem,
Urząd Gminy Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
14 631-85-60

Załączniki

Pobierz list