To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: kultura@ckgnojnik.pl
Temat: wniosek o informację
Data: 19.05.2022 11:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list