<html><head><style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>&#13;</head><body><p>Szanowni Pa&#324;stwo</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>W za&#322;aczeniu odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej.</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Z powa&#380;aniem</p>&#13;<p>Urz&#261;d Gminy Dubiecko</p>&#13;<p>ul. Przemyska 10</p>&#13;<p>37-750 Dubiecko</p>&#13;<p>tel. 16 651 11 56</p>&#13;<p>fax. 16 651 11 56 w. 143</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Dnia Wtorek, 9 Stycznia 2018 07:56 &lt;sprawa-4043@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>&#13;<p><br><br></p>&#13;<p>&#160;</p><br></body></html>

Załączniki

Pobierz list