Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
 
--
Pozdrawiam / Regards,
Renata Szewczyk
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
ul. Gdańska 79
64-915 Jastrowie
tel /67/265-72-15
email sekretarz@jastrowie.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku
lub łącza:

Odpow.na wniosek

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail
mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę
załączników.

Załączniki

Pobierz list