Dzień dobry, w załączeniu przesyłam pismo SG.1431.52.2022 z dnia
20.05.2022 roku w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

--
UG Wisznia Mała
71 30 84 800
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała

Załączniki