W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 16 maja 2022r.

Agata Babiarz
Podinsp.ds.oświaty, kultury i zdrowia
Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich
 
Urząd Gminy Zagrodno
Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
tel. 76 877-33-96 
e-mail: a.babiarz@zagrodno.eu
 
www.zagrodno.eu

Załączniki