Dzień dobry, w odpowiedzi na informację publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r.
przedstawiam poniżej odpowiedzi:

1) W Gminie Kołaczyce, Rada Miejska nie podejmowała uchwały dot. trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej

2) Utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego

3) Nie powołano rady oświatowej

4) Obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami http://www.bip.kolaczyce.pl/upload/uchwala_131.pdf

5) Uchwały: 2014 - podjęto 68 uchwał; 2015 - podjęto 64 uchwały; 2016 -
podjęto 78 uchwał

6) Konsultacje: 2014 - nie było konsultacji; 2015 -1 konsultacja; 2016
-3 konsultacje

7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

8) Nie utworzono gminnej rady seniorów

9) Wyodrębniono fundusz sołecki
http://www.bip.kolaczyce.pl/upload/uchwala_279.pdf

10) Nie ma zarządzeń wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego

11) Nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje
społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części
wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty

12) Nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną
niż formę konsultacji z mieszańcami.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi na informację
publiczną

Marta Baran, sekretarz gminy

Pobierz list