Zwierzyniec, dn. 22.01.2018 r.
Or-II.1431.2.2018

Sz.P

Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Urząd Miejski w Zwierzyńcu przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej ( e- mail z dnia 9 stycznia 2018 roku )

Ad. 1. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&p1=szczegoly&p2=50376

Ad.2. NIE

Ad.3. NIE

Ad.4. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&rok=2008

Ad.5. Uchwały podjęte w latach: 2014 - 96, 2015- 104, 2016 – 113

Ad.6. Liczba konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami w latach: 2014-6, 2015-5, 2016-3

Ad.7. NIE

Ad.8. NIE

Ad.9. TAK. Link strony gdzie dostępna jest ta uchwała https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=447&rok=2014&p1=szczegoly&p2=22238

Ad.10. NIE

Ad.11. NIE

Ad.12. NIE

Ad.13. NIE

Sylwia Mędziak

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Pobierz list