W załączeniu przesyłam pismo znak OR.07.4.2018.PS z dnia 22 stycznia 2018
roku.

Z poważaniem

Paweł Silniewicz
Urząd Gminy w Kondratowicach

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

Pobierz list