W związku z zapytaniem o informację publiczną odpowiadamy zgodnie z
kolejnością zadanych pytań:

1. a

2. NIE

3. BRAK

4. NIE

5a. NIE DOTYCZY

5b. NIE DOTYCZY

5c. NIE DOTYCZY

5d. NIE DOTYCZY

6. TAK

7. NIE DOTYCZY

8. NIE DOTYCZY

8a. NIE DOTYCZY

9. NIE DOTYCZY