Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09
stycznia 2018r. informuję, że:

- nie ma w Gminie uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
- nie utworzono w gminie rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej.
- uchwała dot. konsultacji społecznych
https://korczyna.bip.gov.pl/uchwaly-2017/uchwala-xxii-230-17-z-dnia-17-lutego-2017-r.html
- uchwały: 2014 - 88
2015 - 105
2016 - 105
- konsultacje z mieszkańcami: 2014 - 1
2015 - 2
2016 - 2
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- uchwała o funduszu sołeckim
http://korczyna.bip.krosoft.pl/upl/uchwala_IV-27-15.pdf
- zarządzenie organu wykonawczego z realizacji funduszu sołeckiego w gminie
(PDF w załączeniu)
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Załączniki

  • SKMBT_C454e18011010190.pdf