W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w sprawie
udostępnienia informacji publicznej przesyłamy stosowne informacje.

Z poważaniem
=================
Anna Aneta Molska
Kierownik Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy
Urząd Miejski w Knyszynie
ul. Rynek 39
19-120 Knyszyn
www.knyszyn.pl
Tel.     85 727 99 83
Kom.   725 760 001

Załączniki

  • S25C-0i22052409470.pdf