Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami przesłanymi do nas drogą elektroniczną dnia 9 stycznia
2018 r. przez przedstawicieli Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog
Polska chciałbym Państwa poinformować, że szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotowego pisma znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Brzozowie www.brzozow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
https://brzozow.bip.gov.pl/ .

Z poważaniem

Artur Szczepek

Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w
Brzozowie

Pobierz list