W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2022 r.

--
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie
Biuro Rady Miejskiej w Międzylesiu
Aleksandra Nalborczyk
pok. Nr 15 (II p.), tel.74 8 126 327 wew. 29

Załączniki