Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej przesyła w załączeniu skan pisma z dnia
18.01.2018r. - odpowiedź na Wasz wniosek z dnia 9.01.2018r.

Maria Łojas-Jurkowska
Sekretarz Gminy

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
CCF20180122_00001
CCF20180122_00000

Załączniki

  • CCF20180122_00001.jpg
  • CCF20180122_00000.jpg