Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 9.01.2018r.

1. W gminie Rokitno*o**bowiązuje* uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).*Aktualnie strona BIP Urzędu Gminy jest w rozbudowie.*
2. W gminie Rokitno*Nie utworzono* gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
3. W gminie Rokitno*nie utworzono* rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
4. W gminie Rokitno*obowiązuje* uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).*Aktualnie strona BIP Urzędu Gminy jest w rozbudowie.*
5. Rada Gminy Rokitno przyjęła:
*- w 2014 roku - 19 uchwał,****- w 2015 roku - 51 uchwał,****- w 2016 roku - 53 uchwały.*
6.*W latach 2014-2016 zostały przeprowadzone 3 konsultacje w sprawie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w
zakresie działalności pożytku publicznego.*
7. W gminie Rokitno*nie utworzono* młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
8. W gminie Rokitno*nie utworzono* gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
9. W gminie Rokitno*wyodrębniono* fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim).*Aktualnie strona BIP Urzędu Gminy jest w rozbudowie.*
10.*Aktualnie strona BIP Urzędu Gminy jest w rozbudowie. *
11. W gminie Rokitno*nie funkcjonuje* budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty.
12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny*-*
13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.*- *Z poważaniem.

Justyna Okseniuk
Urząd Gminy Rokitno**

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5095@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list