Zielona Góra, 22 stycznia 2018 r.
DP-RR-RP.1431.11.2018

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania, dotyczące Zielonej Góry, gminy o statusie miejskim, Miasta na prawach powiatu, zawarte we wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r.:

- podaję ścieżkę dostępu do obowiązującej uchwała dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

http://bip.zielonagora.pl/akty/1/6007/w_sprawie_okreslenia_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow_o_realizacje_zadania_publicznego_w_ramach_inicjatywy_lokalnej/

- posiadamy radę działalności pożytku publicznego,
- nie powołaliśmy rady oświatowej,

- podaję ścieżkę dostępu do uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami:

http://bip.zielonagora.pl/akty/1/1532/w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_z_mieszkancami_Miasta_Zielona_Gora/

- liczba uchwał: rok 2014 - 216, rok 2015 - 274,

- liczba konsultacji: rok 2014 - 1, rok 2015 - 18,

- posiadamy młodzieżową radę,

- posiadamy radę seniorów,

- podaję ścieżkę dostępu do funduszu sołeckiego: http://bip.zielonagora.pl/akty/0/8025/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_miasta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/
- w roku 2018 organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego,

- podaję ścieżkę dostępu do podjętych uchwał budżetowych:

http://bip.zielonagora.pl/akty/195/typ/1/

- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce -Akty prawne -zamieszczamy zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra,

nie posiadamy wydrębnionych zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego,

- podaję ścieżkę dostępu do zasad przeprowadzania budżetu obywatelskiego w 2018 roku:

http://bip.zielonagora.pl/akty/1/9731/w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_w_przedmiocie_Budzetu_Obywatelskiego_w_ramach_budzetu_Miasta_Zielona_Gora_na_2018_rok/

- kwota budżetu obywatelskiego w latach 2014 - 2017 wynosiła 6.000.000 zł.

Maria Pięta
Departament Prezydenta Miasta

Pobierz list