W załączeniu przesyłam odpowiedź na  wniosek z dn. 16.05.2022r.

Z poważaniem:
Jerzy Pawłowski
Sekretarz Gminy

Załączniki